افتتاح حساب واقعی
تجارت را با 3 مرحله آسان شروع کنید:

درخواست

درخواست آنلاین ما را تکمیل کنید.

سرمایه‌گذاری

درگاه های پرداخت ما را بررسی کنید و مبلغ خود را واریز کنید.

خرید و فروش

فرصت های بازار مالی را کشف کرده و خرید و فروش را شروع کنید.

در حال بارگیری